“วัตถุดิบแช่แข็ง”

ทางเลือกวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหาร

“อาหารแช่แข็ง” หรือ “วัตถุดิบแช่แข็ง” คือ วัตถุดิบที่ผ่านกระกบวนการถนอมอาหารด้วยความเย็นอุณหภูมิติดลบ 18 องศาเซลเซียส จึงสามารถหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้อาหารมีความสดใหม่ และเก็บได้ยาวนานมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสียเลย ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค

ดีอย่างไร
เมื่อร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบแช่แข็งของเรา

หมวดหมู่อาหารแช่แข็ง

ผักและผลไม้แช่แข็ง
ผักและผลไม้แช่แข็ง
เนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อสัตว์แช่แข็ง
ติ่มซำ
ติ่มซำ
เฟรนช์ฟรายส์และของทานเล่น
เฟรนช์ฟรายส์และของทานเล่น
อาหารแปรรูปแช่แข็ง
อาหารแปรรูปแช่แข็ง