ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปหลากหลาย

ตัวช่วยเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป อาทิ ไก่ยอพริกไทยดำ ไส้กรอกแฟรงค์ไก่หนังกรอบ ไก่หยอง ปูอัด โบโลน่า แฮม เบคอน ฯลฯ ถือเป็นเป็นวัตถุดิบสำคัญของหลายๆ เมนู รวมถึงยังสามารถสร้างเป็นเมนูทานเล่นเพิ่มยอดขายได้ง่ายๆ อีกด้วย ซึ่งที่ MAKRO เราได้รวบรวมนำมาเสนอให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้อย่างหลากหลายตามความต้องการ ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดี ไปใช้สำหรับสร้างสรรค์เมนูพิเศษในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดีอย่างไร
เมื่อเลือกใช้ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป” ของเรา

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแบบแห้ง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแบบแห้ง