ศูนย์รวมสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภค

และดีต่อโลกของเรา

ปัญหาโลกร้อนและวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการผลิตสินค้าต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยโลกของเราให้กลับมาแข็งแรง อุดมสมบูรณ์ และไร้วิกฤตอีกครั้ง ที่ Makro จึงมีสินค้าทางเลือกที่เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ให้เลือกใช้มากมาย เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายของเรานั้น ดีทั้งกับตัวเราเอง และโลกไปพร้อมๆ กัน

ดีอย่างไร
เมื่อเลือกใช้ “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก” ของเรา

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก