ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

ชุดข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสด

ราคารวมชุด

1,068.-

สำหรับการขาย
หมูปิ้ง 100 ไม้,
ข้าวเหนียว 150 ห่อ

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
วิธีทำ

ราคาที่แสดงเป็นราคารวมชุดตามรายการข้างต้น : ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ราคา และข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า : โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับสาขาใกล้บ้านคุณ

บทความที่น่าสนใจ