ผัดไทกุ้งสด

ผัดไทกุ้งสด

ราคารวมชุด

730.-

สำหรับการขาย
ผัดไทกุ้งสด 12 จาน

ผัดไทกุ้งสด
วิธีทำ

ราคาที่แสดงเป็นราคารวมชุดตามรายการข้างต้น : ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ราคา และข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า : โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับสาขาใกล้บ้านคุณ

บทความที่น่าสนใจ