Idea 2 : เป็ดร่อน

– เป็ดล้วงแช่แข็ง จากแบรนด์เอโร่ เป็ดคัดพิเศษ คุณภาพ เป็นเป็ดทั้งตัว ที่เลือกนำมาโปรโมทเป็นแบบล้วงเครื่องในมาให้เรียบร้อย ซึ่งเป็ดสดแช่แข็งที่แม็คโคร มีทั้งแบบพร้อมเครื่องใน และล้วงเครื่องในให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตามต้องการ มาในราคาย่อมเยา ไม่ผันผวน
– แม็คโครเป็นหนึ่งเรื่องของเป็ด ทั้งในด้านคุณภาพและราคา
– คัดแยกขนาดเอาไว้ให้เลือกอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และควบคุมต้นทุน
– ผ่านกระบวนการถนอมอาหารด้วยอุณหภูมิติดลบ ทำให้จุลินทรีย์หยุดการเจริญเติบโตจึงคงความสดไว้ได้ยาวนานมากกว่า

วัตถุดิบจากแม็คโคร
วิธีทำ

บทความที่น่าสนใจ