ข้าวผัดเบคอนกระทะร้อน

ข้าวหอมมะลิเก่า เมื่อหุงแล้วยังคงความเป็นเมล็ดข้าวที่ไม่แฉะและไม่นุ่มจนเกินไปจึงสามารถนำไปทำเมนูที่หลากหลายที่นิยม เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวผัด หรือ ข้าวแช่

วัตถุดิบจากแม็คโคร
วิธีทำ

บทความที่น่าสนใจ